خدمات ما

ارتودنسی درمانی مختص دوران نوجوانی نیست و بسیاری از بزرگسالان نیز حتی در سنین بالا از این درمان بهره مند می شوند.پس بهتر است ابتدا کمی در مورد دندان ها توضیح دهیم. دندان ها در بسیاری از افراد در زاویه درست و فاصله مناسب از هم رویش نمی کنند. در بعضی افراد دندان ها ممکن است خیلی نزدیک به هم یا روی هم رویش پیدا کنند و بدین ترتیب نامرتب و شلوغ خواهند بود.

خدمات

ارتودنسی علم تصحیح روابط نامناسب فک و دندان و جفت و ردیف کردن دندان های نامنظم است. درنهایت، با انجام ارتودنسی مشکلات مربوط به نظم، ترتیب و قرارگیری دندان ها در فک برطرف شده و فرد می تواند با کیفیت بهتری غذا بخورد و از زیبایی بیشتری هنگام صحبت کردن و لبخند زدن برخوردار باشد.

ارتودنسی با استفاده از براکت‌های دیمون

ارتودنسی ثابت با براکت‌های فلزی

ارتودنسی متحرک

ارتودنسی نامرئی اینویزالاین

ارتودنسی لینگوال

ارتودنسی ثابت به روش لینگوال (پشت دندان)

ارتودنسی فانکشنال

انواع ناهنجاری های ارتودنسی

اپن بایت قدامی

نامرتبی دندان ها

فاصله بین دندان ها

هم پوشانی دندان ها

کراس بایت

عقب بودن فک پایین

جلو بودن فک پایین

دندان نیش نهفته

دندان های غائب