درمان فاصله بین دندان‌ها

فاصله بین دندان ها از دیگر مشکلات دندانی می باشد که علاوه بر تاثیر منفی در زیبایی لبخند شما باعث تجمع پلاک های بین دندانی و تحلیل استخوان فک در دراز مدت می شود. جهت درمان فاصله بین دندان‌ ها این مشکل با توجه به میزان فاصله و پراکندگی آن در دندان‌ها می‌توان از درمان ارتودنسی و یا ترمیم زیبایی دندان با استفاده از لامینیت و یا کامپوزیت ونیر اقدام نمود.

درمان فاصله بین دندان ها با ارتودنسی

فاصله بین دندان ها

فاصله بین دندان ها از دیگر مشکلات دندانی می باشد که علاوه بر تاثیر منفی در زیبایی لبخند شما باعث تجمع پلاک های بین دندانی و تحلیل استخوان فک در دراز مدت می شود. جهت درمان این مشکل با توجه به میزان فاصله و پراکندگی آن در دندان ها میتوان از درمان ارتودنسی و یا ترمیم زیبایی دندان با استفاده از لامینیت و یا کامپوزیت ونییر اقدام نمود.