بیوگرافی

دکترسهراب آصفی، متخصص ارتودنسی متولد سال 29/6/1367 از تهران است.وی در سال 84-81 دوره متوسطه خود را با معدل 19/93 تکمیل کرد ، در سال 90-91 از دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 18/17  دوره ی دکتری حرفه ای دندانپزشکی خود را به پایان رساند و در سال 94 دکتر سهراب آصفی رشته ارتودنسی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل  17/98 و دارای رتبه برتر بورد تخصصی فارغ‌التحصیل شد.دکنر سهراب آصفی به دو زبان فارسی و انگلیسی (TOEFEL) مسلط می باشد و زبان عربی را می تواند اندک سخن بگوید.

رتبه های آموزشی

 1. رتبه کشوری 329 در کنکور سراسری علوم تجربی سال 1385
 2. رتبه 163 منطقه 1 در کنکور سراسری علوم تجربی سال 1385
 3. کسب رتبه اول در سال 87-86 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. کسب رتبه اول در سال 88-87 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. کسب رتبه اول در سال 89-88 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 6. کسب رتبه دوم در سال 90-89 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 7. کسب رتبه اول امتحان جامع علوم پایه در سال 87-86 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 8. کسب رتبه سوم کشوری امتحان جامع علوم پایه در سال 87-86
 1. کسب مقام نفر اول در بین 62 نفر دانشجویان ورودی 85  رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی 6 سال دوره تحصیلی دکتری حرفه ای
 2. فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دندانپزشکی با معدل کل 17/18 از دانشگاه تهران
 3. کسب عنوان دانش آموخته برتر در سال 91-92 از سوی دکتر محمدرضا منصوری ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران (به تایید دکتر محمدرضا منصوری در تاریخ 24/6/1392 و شماره نامه: 91/د/دآ/92 )
 4. کسب رتبه 25 آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 91
 5. دارای سهمیه استعدادهای درخشان از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در سال 91
 6. معاف از خدمت قانون خدمت پزشکان به استناد مصوبه مورخ 14/08/84 کمیسیون مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی نخبگان (شماره نامه: 70151/7/الف در تاریخ 18/09/91)
 7. دارای رتبه برتر بورد تخصصی ارتودنسی 94 و فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه شهید بهشتی

اختراع

 • فرآیند انتخاب سیم ارتودنسی مناسب به کمک محاسبات ریاضی بر اساس Root Mean Aqure ( درصد مالکیت 33%)

(شماره ثبت: 84356 تاریخ ثبت: 02/09/1393 )

اختراع

 • فرایند تولید حامل زیست سازگار برای مکمل های آب گریز مناسب برای درمان ارتودنسی (در مالکیت 45%)

(شماره ثبت:90953 تاریخ ثبت: 22/10/95)

کتاب

مجموعه سؤالات آمادگي آزمون دستياري راديولوژي دهان و فك و صورت وايت فارو 2014، انتشارات ایده ماندگار، شابک : 3-0-96530-600-978، سال 95، شادی حمیدی اول و سهراب آصفی

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

 1. Formation of Supernumerary Tooth One Year after Enucleation of Adjacent Dentigerous Cyst in a 9-Year- Old Boy. Shirani Gh, Arshad M, Asefi S. Iranian Journal of Orthodontics 2009;4(3&4):123-6. (corresponding author)
 2. Introduction of Iranian 3D Dental Cast Simulator.Nouri, S. Asefi, A. Akbarzadeh Bagheban, A. Aminian, R. Massudi. گنجینه پزشکی. زرین دندانپزشکی، شماره پنجم آذر 1392 صفحه 39.
 3. Mahtab Nouri, Sohrab Asefi. Effect of Chronic Nasal Airway Obstruction on Maxillary Arch form in Monozygomatic Twins: Case- Report. IJO, Vol 9;3,4-2014 (corresponding author)

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 1. Soft and Hard Tissue Relationship after Orthognatic Surgery with Genioplasty. Shirani Gh, Arshad M, Asefi S. 5th Annual Congress, IADR – Iranian Division. 30-31 December 2010 Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Dental School.
 2. Evaluation of molar Movement by Headgear and Pendulum (FEM study). Eslamian L., Dalayi K, Asefi S, Gerami A. 7th Annual Congress, IADR – Iranian Division. 27-28 December 2012 Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Dental School.
 3. Introduction of Iranian 3D Dental Cast simulator. Nouri M, Asefi S. , Akbarzadeh Baghban A., Aminian A., Massudi R. 9th Iranian and 13th Kuwaiti Divisions of IADR Joint congress.11-13 December 2013, Olympic Hotel Convention center, Tehran, Iran.
 4. Subjective classification and objective analysis of arch form in orthodontic patients. Nouri M, Asefi S , Ahmadvand M, Akbarzadeh Baghban A. 12th International Congress of the Iranian Association of Orthodontics. 1-3 October 2014, Tehran, Iran.
 5. Effects of Therapeutic Lasers with Different Wavelengths on the Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (differentiation & proliferation). Fekrazad R, Eslaminejad B M, Taghiyar L, Bordbar S, Asefi S. World Association for Laser Therapy Meeting (WALT). November 6 ‐ 9th, 2016, São Sebastião, São Paulo, Brazil.

مقالات در مجلات بین المللی

 1. Validity and reliability of a 3D dental cast simulator in arch dimension evaluations. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Aminian A, Massudi R. Dental Research Journal [ISI Journal] 2014; 11(6): 38-44 (corresponding author)
 2. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Ahmadvand M, Shamsa M. Objective versus Subjective Analysis of Arch Form and Preformed Arch Wire Selection. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics. 2016;149:543-54. [ISI journal] (corresponding author)
 3. Farhad Shafiei, Sohrab Asefi, Kharazifard M.J. Wear Resistance of Innovative Composites Comparing with Nano and Microfilled Composite Resins. 2016March;8(1):e28607 (corresponding author) [article from DDS thesis]
 1. Reza Fekrazad, Sohrab Asefi, Mahdi Allahdadi, Katayoun AM Effect of photobiomodulation on mesenchymal stem cells. Photomed Laser Surg. 2016 Nov 1;34(11):533-42. [PubMed Index]
 2. Sohrab Asefi,Massoud Seifi, Shadi Hamidiaval, Ghazal Hatami fard, Ali Lotfi. Effect of Local administration of Iranian Zolendronic acid (Zolena) on the Orthodontic Tooth Movement, Root Resorption, and bone in Rats. (submitted in Journal of Dental Research, Dental Clinic, Dental prospect (corresponding author) [PubMed Index] which is in the review process). [article from M.S thesis]
 1. Sohrab Asefi, Massoud Seifi, Shadi Hamidiaval, Ghazal Hatami fard, Ali Lotfi. Innovative Evaluation of local injective gel of Curcumin on the Orthodontic tooth movement in rats. submitted in American Journal of Orthodontic and Dentofacial Orthopedic [ISI Journal] which is in the review process).[article from M.S thesis]
 2. Sohrab Asefi , Solmaz Eskandarion , Shadi Hamidiaval. Wear Resistance of New Flowable Composites used as Fissure sealant Materials. Journal of Dental Research, Dental Clinic, Dental prospect. 2016; 10 (3) summer (corresponding author) [PubMed Index]
 3. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Khajehosseini S. Does 3D Longitudinal Evaluation of Tooth Inclination Confirm Previous Data on the Normal Occlusion?. submitted in American Journal of Orthodontic and Dentofacial Orthopedic [ISI Journal] which is in the review process).
 4. Fekrazad R., Asefi S, Eslaminejad MB, Taghiyar L, Bordbar S. Comparing of Combining Lasers Irradiation with Single Laser application with Different Wavelengths on the Osseous and Cartilagious Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. submitted in Photomed Laser Surg. (corresponding author) [PubMed Index]

مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

 1. Treatment of Orofacial Vascular Lesions with the Nd: YAG Laser . Mahdi allahdadi, Khashayar Famili, Sohrab Asefi . اولین سمینار دانشجویی – دستیاری لیزر در دندانپزشکی. 27-28 آبان 1388، تهران.
 2. کارایی لیزر دیود در روند سفید کردن دندان های تغییر رنگ یافته. سهراب آصفی، خشایار فامیلی، مهدی اله دادی. اولین سمینار دانشجویی – دستیاری لیزر در دندانپزشکی. 27-28 آبان 1388، تهران.
 3. بررسی کاربرد مهندسی بافت در ترمیم ضایعات استخوانی. فرنوش محمدی، سهراب آصفی، مهدی اله دادی، خشایار فامیلی. دومین همایش پژوهشی دانشجویان دندانپزشکی مرکز کشور. 12-14 اسفند 1388، یزد.
 4. کاربرد لیزر در درمان ضایعات عروقی. سیما شهابی، خشایار فامیلی، سهراب آصفی، مهدی اله دادی. اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی. 27-28 خرداد 1389، گیلان.
 5. Evaluation of diode laser characteristics in tooth bleaching. Shahabi, S. Asefi, Kh. Famili, M. Allahdadi. اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی. 27-28 خرداد 1389، گیلان.
 6. ارتباط نسج نرم و سخت بعد از جراحی ارتوگناتیک همراه با جنیوپلاستی. غلامرضا شیرانی، مهناز ارشد، سهراب آصفی. پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران. 22-24 دی 1389، هتل المپیک، تهران.
 7. ارزیابی کراون های FRC خلفی ساخته شده از کامپوزیت های Adora و Gradia. حسین علی ماهگلی، مهناز ارشد، سهراب آصفی، مهدی سعیدی راد. پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران. 22-24 دی 1389، هتل المپیک، تهران.
 8. درمان های جایگزین Central Giant Cell Granuloma. غلامرضا شیرانی، مهدی اله دادی، سهراب آصفی، خشایار فامیلی. پنجمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران. 22-24 دی 1389، هتل المپیک، تهران.
 9. بررسی کاربرد مهندسی بافت در ترمیم ضایعات استخوانی. فرنوش محمدی، سهراب آصفی، مهدی اله دادی، خشایار فامیلی. اولین همایش سالیانه سراسری دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 14 اسفند 1389، تهران.
 10. Treatment of Orofacial Vascular Lesions with the Nd: YAG Laser . Mahdi allahdadi, Khashayar Famili, Sohrab Asefi . اولین همایش سالیانه سراسری دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 14 اسفند 1389، تهران.
 1. Lasers Applications in Treatment of Oral Lichen Planus . Khashayar Faimili, Mahdi Allahdadi, Sohrab Asefi . اولین همایش سالیانه سراسری دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 14 اسفند 1389، تهران.
 2. How We Can Handle a Crown- Root Fracture: a Review of Literatures. Sohrab Asefi, Khashayer Famili, Mahdi Allahdadi. اولین همایش سالیانه سراسری دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 14 اسفند 1389، تهران.
 3. Intralesional corticosteroid as an alternative treatment of Central giant cell granuloma. Mahdi Allahdadi, Khashayar Famili, Sohrab Asefi. اولین همایش سالیانه سراسری دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 14 اسفند 1389، تهران.
 4. ارزیابی کراون های FRC خلفی ساخته شده از کامپوزیت های Adora و Gradia. حسین علی ماهگلی، مهناز ارشد، سهراب آصفی. سیزدهمین نشست علمی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی کشور، خرداد 1390، شیراز.
 5. طراحی پرسشنامه اولیه جهت ارزشیابی عملکرد آموزش بالینی اعضای هیئت علمی بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران بر اساس منابع موجود. لیلا صدیق پور، سهراب آصفی، خشایار فامیلی، مهدی اله دادی. سیزدهمین نشست علمی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی کشور، خرداد 1390، شیراز.
 6. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در تعیین طرح درمان پروتزهای متکی بر ایمپلنت فک بالا. سوسن میر محمد رضایی، لیلا صدیق پور، خشایار فامیلی، سهراب آصفی، مهدی اله دادی. سیزدهمین نشست علمی فرهنگی دانشجویان دندانپزشکی کشور، خرداد 1390، شیراز.
 7. The importance of Occlusal Adjustment after Orthodontic Treatment. Mahnaz Arshad, Sohrab Asefi. سومین کنگره دستیاران تخصصی دندانپزشکی کشور. 19-20 خرداد 1390، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 8. Formation of Supernumerary Tooth One Year after Enucleation of Adjacent Dentigerous Cyst in 9 Years Old Boy. Mahnaz Arshad, Gholamreza Shirani, Sohrab Asefi. سومین کنگره دستیاران تخصصی دندانپزشکی کشور. 19-20 خرداد 1390، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
 9. Wear Evaluation of Silorane based Composite in Comparison to other composite types. Shafiei F, Asefi S. کنگره بیومواد دندانی ایران. 15-17 آذر 1391. تهران

فعالیت های علمی

 1. برگزاری اولین سمینار دانشجویی – دستیاری لیزر در دندانپزشکی 27-28 آبان 1388
 2. همکار اجرایی برتر در اولین سمینار دانشجویی – دستیاری لیزر در دندانپزشکی 27-28 آبان 1388
 3. عضو هیئت داوران همایش سالیانه دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 14/12/89
 4. عضو هیئت علمی همایش سالیانه دانشجویان بورسیه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 14/12/89
 5. 6 سال عضویت فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 85 تا 91
 1. برگزاری کارگاه TMJ در 9/10/1389 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 2. برگزاری کارگاه لیزر در دی ماه 1389 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 3. برگزاری کارگاه Implant در 30/2/1390 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. برگزاری کارگاه CPR در آذر 1390 در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با همکاری مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. داور پنل دانشجویی کنگره Exida (خرداد 95)

مهارت ها

 1. Certification of Basic (General over view) combination course of Straumann (ITI)
 2. Certification of workshop on “Temporomandibular Joint Disorders”, held at Dentistry faculty, Tehran University of Medical Sciences, December 2010, Tehran, Iran
 3. Certification of workshop on “Emergency medical management and CPR workshop”, held at Dentistry faculty, Tehran University of Medical Sciences, December2010Tehran, Iran
 4. Certification of workshop on “laser physics and the uses of lasers in dentistry”, held at Dentistry faculty, Tehran University of Medical Sciences, Februray 2011 Tehran, Iran
 1. Certification of workshop on “Orthodontic and Surgical Management of Newborns with Cleft Lip and palate”, conducted by Orthodontic Fellowship group and Mofid hospital 21st-22nd of October 2013
 2. Certification of workshop on “Advanced Light Wire Functional & Myofunvtional therapy & Gummy Smile Course” conducted by Prof. Derek Mahony in 12th international Congress of the Iranian Association of Orthodontics, 30th September 2014, Tehran
 3. Certification of workshop on “Interdisciplinary Treatment Planning Course ” conducted by Prof. Domingo Martin in 12th international Congress of the Iranian Association of Orthodontics, 30th September 2014, Tehran