بیوگرافی

دکترسهراب آصفی، متخصص ارتودنسی متولد سال 29/6/1367 از تهران است.وی در سال 84-81 دوره متوسطه خود را با معدل 19/93 تکمیل کرد ، در سال 90-91 از دانشگاه علوم پزشکی تهران با معدل 18/17  دوره ی دکتری حرفه ای دندانپزشکی خود را به پایان رساند و در سال 94 دکتر سهراب آصفی رشته ارتودنسی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با معدل  17/98و دارای رتبه برتر بورد تخصصی فارغ‌التحصیل شد.دکنر سهراب آصفی به دو زبان فارسی و انگلیسی (TOEFEL) مسلط می باشد و زبان عربی را می تواند اندک سخن بگوید.

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

Formation of Supernumerary Tooth One Year after Enucleation of Adjacent Dentigerous Cyst in a 9-Year- Old Boy. Shirani Gh, Arshad M, Asefi S. Iranian Journal of Orthodontics 2009;4(3&4):123-6. (corresponding author)

Introduction of Iranian 3D Dental Cast Simulator.Nouri, S. Asefi, A. Akbarzadeh Bagheban, A. Aminian, R. Massudi. گنجینه پزشکی. زرین دندانپزشکی، شماره پنجم آذر 1392 صفحه 39.

Mahtab Nouri, Sohrab Asefi. Effect of Chronic Nasal Airway Obstruction on Maxillary Arch form in Monozygomatic Twins: Case- Report. IJO, Vol 9;3,4-2014 (corresponding author)

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی

 1. Soft and Hard Tissue Relationship after Orthognatic Surgery with Genioplasty. Shirani Gh, Arshad M, Asefi S. 5th Annual Congress, IADR – Iranian Division. 30-31 December 2010 Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Dental School.
 2. Evaluation of molar Movement by Headgear and Pendulum (FEM study). Eslamian L., Dalayi K, Asefi S, Gerami A. 7th Annual Congress, IADR – Iranian Division. 27-28 December 2012 Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Dental School.
 3. Introduction of Iranian 3D Dental Cast simulator. Nouri M, Asefi S. , Akbarzadeh Baghban A., Aminian A., Massudi R. 9th Iranian and 13th Kuwaiti Divisions of IADR Joint congress.11-13 December 2013, Olympic Hotel Convention center, Tehran, Iran.
 4. Subjective classification and objective analysis of arch form in orthodontic patients. Nouri M, Asefi S , Ahmadvand M, Akbarzadeh Baghban A. 12th International Congress of the Iranian Association of Orthodontics. 1-3 October 2014, Tehran, Iran.
 5. Effects of Therapeutic Lasers with Different Wavelengths on the Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells (differentiation & proliferation). Fekrazad R, Eslaminejad B M, Taghiyar L, Bordbar S, Asefi S. World Association for Laser Therapy Meeting (WALT). November 6 ‐ 9th, 2016, São Sebastião, São Paulo, Brazil.

مقالات در مجلات بین المللی

 1. Validity and reliability of a 3D dental cast simulator in arch dimension evaluations. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Aminian A, Massudi R. Dental Research Journal [ISI Journal] 2014; 11(6): 38-44 (corresponding author)
 2. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Ahmadvand M, Shamsa MObjective versus Subjective Analysis of Arch Form and Preformed Arch Wire Selection. American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics. 2016;149:543-54. [ISI journal] (corresponding author)
 3. Farhad Shafiei, Sohrab Asefi, Kharazifard M.J. Wear Resistance of Innovative Composites Comparing with Nano and Microfilled Composite Resins. 2016March;8(1):e28607 (corresponding author) [article from DDS thesis]
 1. Reza Fekrazad, Sohrab Asefi, Mahdi Allahdadi, Katayoun AM Effect of photobiomodulation on mesenchymal stem cells. Photomed Laser Surg. 2016 Nov 1;34(11):533-42. [PubMed Index]
 2. Sohrab Asefi,Massoud Seifi, Shadi Hamidiaval, Ghazal Hatami fard, Ali Lotfi. Effect of Local administration of Iranian Zolendronic acid (Zolena) on the Orthodontic Tooth Movement, Root Resorption, and bone in Rats. (submitted in Journal of Dental Research, Dental Clinic, Dental prospect (corresponding author) [PubMed Index] which is in the review process). [article from M.S thesis]
 1. Sohrab Asefi, Massoud Seifi, Shadi Hamidiaval, Ghazal Hatami fard, Ali Lotfi. Innovative Evaluation of local injective gel of Curcumin on the Orthodontic tooth movement in rats. submitted in American Journal of Orthodontic and Dentofacial Orthopedic [ISI Journal] which is in the review process).[article from M.S thesis]
 2. Sohrab Asefi , Solmaz Eskandarion , Shadi Hamidiaval. Wear Resistance of New Flowable Composites used as Fissure sealant Materials. Journal of Dental Research, Dental Clinic, Dental prospect. 2016; 10 (3) summer (corresponding author) [PubMed Index]
 3. Nouri M, Asefi S , Akbarzadeh Baghban A, Khajehosseini S. Does 3D Longitudinal Evaluation of Tooth Inclination Confirm Previous Data on the Normal Occlusion?. submitted in American Journal of Orthodontic and Dentofacial Orthopedic [ISI Journal] which is in the review process).
 4. Fekrazad R., Asefi S, Eslaminejad MB, Taghiyar L, Bordbar S. Comparing of Combining Lasers Irradiation with Single Laser application with Different Wavelengths on the Osseous and Cartilagious Differentiation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells. submitted in Photomed Laser Surg. (corresponding author) [PubMed Index]

رتبه‌های آموزشی

 1. رتبه کشوری 329 در کنکور سراسری علوم تجربی سال 1385
 2. رتبه 163 منطقه 1 در کنکور سراسری علوم تجربی سال 1385
 3. کسب رتبه اول در سال 87-86 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 4. کسب رتبه اول در سال 88-87 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. کسب رتبه اول در سال 89-88 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 6. کسب رتبه دوم در سال 90-89 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 7. کسب رتبه اول امتحان جامع علوم پایه در سال 87-86 در دانشجویان ورودی سال 85 رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 8. کسب رتبه سوم کشوری امتحان جامع علوم پایه در سال 87-86
 9. کسب مقام نفر اول در بین 62 نفر دانشجویان ورودی 85  رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در طی 6 سال دوره تحصیلی دکتری حرفه ای
 10. فارغ التحصیل دوره دکتری حرفه ای دندانپزشکی با معدل کل 17/18 از دانشگاه تهران
 11. کسب عنوان دانش آموخته برتر در سال 91-92 از سوی دکتر محمدرضا منصوری ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران (به تایید دکتر محمدرضا منصوری در تاریخ 24/6/1392 و شماره نامه: 91/د/دآ/92 )
 12. کسب رتبه 25 آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال 91
 13. دارای سهمیه استعدادهای درخشان از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در سال 91
 14. معاف از خدمت قانون خدمت پزشکان به استناد مصوبه مورخ 14/08/84 کمیسیون مواد 2 و 3 آئین نامه اجرایی نخبگان (شماره نامه: 70151/7/الف در تاریخ 18/09/91)
 15. دارای رتبه برتر بورد تخصصی ارتودنسی 94 و فارغ التحصیل این رشته از دانشگاه شهید بهشتی

اختراعات

فرآیند انتخاب سیم ارتودنسی مناسب به کمک محاسبات ریاضی بر اساس Root Mean Aqure ( درصد مالکیت 33%)

فرایند تولید حامل زیست سازگار برای مکمل های آب گریز مناسب برای درمان ارتودنسی (در مالکیت 45%)

کتاب

مجموعه سؤالات آمادگي آزمون دستياري راديولوژي دهان و فك و صورت وايت فارو 2014، انتشارات ایده ماندگار، شابک : 3-0-96530-600-978، سال 95، شادی حمیدی اول و سهراب آصفی